CROMEX D.O.O.

  Brezičanski put bb, 79 101 Prijedor
  Bosna i Hercegovina

  +387 52 30 40 50, +387 52 30 40 51
   +387 52 30 40 52
  +387 61 47 24 04

office@cromex-prijedor.com